Fodervagt

Fodervagtplan

 

Fodervagten starter lørdag og søndag morngen kl. 08:00. Der fodres med fuldfoder og evt. mineraler. Derefter lukkes hestene ud, hvorefter der gives halm (efter behov) og der fejes i stalden, sadelrum og foderrum. Man møder igen kl. 12:00 hvor elevhestene lukkes ind og der fodres, hvorefter privathestene lukkes ud. Stalden fejes. Mødetid aften er kl. 17:00, hvor der fodres med fuldfoder og wraphø. Der fejes i stalden, på møddingspladsen og i rytterstuen. Der skal efter behov køres hø og halm ind og evt tømmes møvogn. Formanden har det overordnede ansvar. Er man forhindret i at møde til fodervagten, er man forpligtet til selv at finde en afløser og meddele dette til formanden. Udeblivelse uden gyldig grund medfører en bødestraf på 500 kr.

 

Se fodervagtplanen på facebook eller på opslagstavlen

 

Ring til os på nummer:

74 64 37 10

Følg os på Facebook

© All Rights Reserved Tinglev Rideklub

CVR nr: 97530750