Beredskabsplan ved ulykker

Tinglev Rideklubs beredskabsplan ved ride- eller maskinulykker


1. Stop ulykken.


2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.


3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.


4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.


5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.


6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adresse: J.Schilgen Vej 4, Tinglev.


7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.


8. Kontakt daglig leder Karin Christensen, pårørende og bestyrelse (se telefonliste på opslagstavle i hal).


9. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.

Ring til:

Daglig leder Karin: +45 23 27 22 30

Send mail til Daglig leder

Formand Bolette:   +45 40 34 81 91

Send mail til Formanden

Følg os på Facebook

© All Rights Reserved Tinglev Rideklub

CVR nr: 97530750