Sikkerhed

Tinglev Rideklubs sikkerhedspolitik


De nedenfor nævnte krav skal overholdes af alle klubbens medlemmer, når de opholder sig på TRK’s område eller bruger TRK’s faciliteter.


Klubbens faciliteter generelt

•Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning, undtagelse dog ved handicapridning, hvor ridefysioterapeuten afgør dette

•Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest

•Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen

•Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov eller andet om hånd eller livet

•Ingen fører en hest uden trense eller træktov

•Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

•Ingen rykker/flår eller saver hesten i munden med biddet

•Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

•Ingen anvender sporer uhæmmet

Stalden

•Heste på opbindings/ striglepladser må ikke stå uden opsyn

•Er staldgangen mindre en to meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden

•Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

•Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand

•For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil

•Hestene må ikke være løse på staldgangen

•Løb og råb er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke

Ridehal/ridebane

•Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehal (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)

•For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil

•Tilskuere må kun opholde sig i ridehallerne, hvis undervisningen ikke forstyrres (Ved handicapridning er tilskuere uønsket)

•Der må ikke ryges, når man rider

Terræn

•Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

•Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

•Følge Dansk Rideforbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken

Mark/fold

•En person kan kun føre en hest af gangen til og fra mark/ fold

•Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og grimeskaft

•Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

•For at lukke eller hente hestene på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil

Når ulykken sker

•Stands ulykken

•Giv livreddende førstehjælp

•Tilkald den nødvendige hjælp og beskriv ulykken

•Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet

Synligt og tilgængeligt opslag med vigtigste telefonnumre kan ses på stalddøren i gårdspladsen, på opslagstavler i ridehallerne og ved telefonerne i sadelrum og rytterstuen.